Přijetí k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: zskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:         12.5.2023

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2023/2024

 

01 2023 02 2023 03 2023 04 2023 05 2023 06 2023
08 2023 09 2023 10 2023 11 2023 12 2023 14 2023
15 2023 16 2023 17 2023 18 2023 19 2023 20 2023
21 2023 22 2023        
           
           
           
           
           

 

 

 

V Krupce, 12.5.2023

 

Těšíme se na vás 🙂

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel školy