Projekt Post bellum Příběhy našich sousedů

Dne 24. 5. 2024 se konala veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Národním domě v Ústí nad Labem, které se účastnil tým z naší školy. Pětice talentovaných žáků, Anna Marie Polláková, Natalie Šüvegová, Nikola Málková, Jaroslav Macháček a Patrik Proksch, předvedla svou čtyřměsíční dokumentární práci prostřednictvím dramatického ztvárnění události ze života významné výtvarné umělkyně, paní Aleny Kartákové. Jejich vystoupení bylo nadšeně přijato jak veřejností, tak odbornou porotou.
Mezi diváky byli také pan ředitel školy, paní zástupkyně, asistentka sedmé třídy, rodiče a příbuzní žáků. Všichni byli pyšní na reprezentující tým naší školy a velmi ocenili jejich úsilí a talent, který do projektu vložili. Tento úspěch bude nepochybně inspirací pro další žáky v příštím ročníku tohoto projektu, aby se odvážně pouštěli do nových výzev a nadále rozvíjeli své schopnosti a dovednosti.
Projekt Příběhy našich sousedů byl zaměřen na sběr a dokumentaci životního příběhu paní Aleny Kartákové, která ochotně poskytla své vzpomínky. Tato spolupráce byla nejen inspirativní, ale také edukativní, neboť žákům umožnila nahlédnout do historie z osobní perspektivy.
Klíčovými prvky projektu byly praktické workshopy, které žákům poskytly cenné znalosti a dovednosti. Důraz byl kladen na správné vedení rozhovoru a kvalitní nahrávání zvuku. Tyto workshopy vedli odborníci z praxe, kteří žákům předali nejen teoretické znalosti, ale také praktické rady a tipy. V rámci workshopů v Českém rozhlase si žáci mohli vyzkoušet práci se zvukovými nahrávkami, jejich úpravu a finální produkci.
Celkově byl projekt Příběhy našich sousedů pro tým úspěšný a očekáváme s nadšením práci dalších žáků, kteří přijmou novou výzvu a budou pokračovat v této inspirativní a vzdělávací cestě. foto https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11585308

Lucie Kosová

Více:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/teplicko-24-5-2024/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/teplicko-2/teplicko-2023-2024/kartakova-alena-marie/