Projekt Rozhlédni se

Začátkem listopadu se naše třídy prvního stupně zúčastnily projektu „Rozhlédni se!“, který má celorepublikový charakter a postupně navštěvuje regiony v České republice. Patronem projektu je nadační fond Kolečko ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Interaktivní formou vychovává žáky bezpečnému pohybu v silničním provozu. Žáci se dozvěděli, jak se mají chovat v různých situacích na silnici nebo jak být na komunikaci lépe vidět. Vyzkoušeli si, jak dobře znají dopravní značky, jak mají být správně připoutaní v autě nebo jak se mají vybavit pro jízdu na kole. Školení hravou formou prováděli experti na silniční bezpečnost. Ti využívali praktických pomůcek a obrazovky s videonahrávkami. Na závěr se žáci zapojili do praktické soutěže podle témat: Rozhlédni se!, Připoutej se!, Buď vidět!, Pomáhej!, Chraň se!, Poznávání dopravních značek. Za své výkony pak byli odměněni dárky – balíčkem, ve kterém našli reflexní vesty, reflexní přívěsky i reflexní proužky. Všem zúčastněným se projekt svojí formou a vedením velice líbil. Můžete se podívat zde https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/9122737