Projekt Země a vesmír

V závěru školního roku 2020/2021 pracovali žáci 9. ročníku naší základní školy v rámci vyučovacího předmětu Fyzika na projektu Země a vesmír. Na počátku měsíce června se žáci rozdělili na tříčlenné pracovní týmy. Po úvodní motivaci si každá skupina zvolila jedno z vypsaných témat tematického celku Země a vesmír: Slunce – naše nejbližší hvězda, vnitřní planety sluneční soustavy, vnější planety sluneční soustavy, trpasličí planety a Kuiperův pás, komety a meteoroidy, galaxie a hvězdná mračna, černé díry, hvězdná obloha a souhvězdí. Úkolem žákovských týmů bylo zpracování posteru (plakátu většího rozměru, používaného k prezentaci projektu; funkcí posteru je zaujmout a přitáhnout pozornost posluchačů, má též naučnou funkci – pozn. aut.) a prezentace v prezentačním programu PowerPoint. Žáci pracovali dle zadání zcela samostatně. Vyhledávali, třídili a zpracovávali informace z různých informačních zdrojů, připravovali obsahovou a grafickou podobu posterů a prezentací, vzájemně komunikovali své nápady a návrhy realizace, využívali konzultace s vyučující. Žáci při práci na svém projektu uplatňovali kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní i digitální. Výsledky své práce žáci prezentovali před svými spolužáky, prováděli sebehodnocení a hodnocení práce spolužáků z ostatních skupin. Žáci pracovali s velkým nasazením a  výsledky jejich práce byly na velmi vysoké úrovni. Jsme na naše absolventy pyšní a přejeme jim na další cestu za vzděláváním hodně štěstí a úspěchů.

Mgr. Bc. Hana Amlerová