Prvotní informace pro uprchlíky z Ukrajiny

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PO PŘÍCHODU DO ČR?

 

V této chvíli dostávají ukrajinští uprchlíci tzv. “vízum za účelem strpění”. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Musí se však u pojišťovny přihlásit. Platí však také, že ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově na dobu v maximální délce 90 dní. V návaznosti na současnou situaci je však vhodné se na území ČR registrovat a požádat o vízum za účelem strpění.

Aktuální informace a kontakty Ministerstva vnitra

Nejbližší centrum pro uprchlíky: https://www.facebook.com/usteckykrajzive/posts/5215219891842721

Vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání?

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Není však potřeba řešit nástup do mateřské školy ihned, obecnou právní povinnost plnit předškolní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné předškolní vzdělávání.

 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do mateřské školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného předškolního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, potažmo spádové mateřské školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy dítě nepřijmout.

Pro školní rok 2022/2023 se přihlásí v termínu zápisu v období 2. – 16. května 2022.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do MŠ?

 

  • zákonný zástupce požádá o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu
  • předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce; jako doklad totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument
  • (kromě dětí v povinném předškolním vzdělávání) předloží také potvrzení o očkování od lékaře (jsme si vědomi, že zřejmě bude problematické tento doklad vyžadovat. Situaci řeší MŠMT s Ministerstvem zdravotnictví a budeme informovat.),
  • ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici na https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-zs/z%C3%A1k a na webu https://www.inkluzivniskola.cz/ukrajinstina

 

Vztahuje se na ně povinné základní vzdělávání?

 

Povinné základní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

 

Není však potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit základní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné základní vzdělávání.

 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného základního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, potažmo spádové základní školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy dítě nepřijmout.

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ?

 

  • zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu
  • zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu
  • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě (pokud však škola chce dítě přijmout bez ohledu na otázku její spádovosti, není tento doklad potřebný)
  • nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí k základnímu vzdělávání (a to i když škola přijímá starší žáky)
  • ukrajinský překlad nejdůležitějších dokumentů k dispozici na https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-zs/z%C3%A1k a na webu https://www.inkluzivniskola.cz/ukrajinstina

 

Pro školní rok 2022/2023 se přihlásí v termínu zápisu v období 1. – 30. dubna 2022.

 

Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? Kdo za něj může ve správním řízení jednat?

 

Podle § 1 83 odst. 7 š kolského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení. Taková osoba pak dítě zastupuje v přijímacím řízení. Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat.

 

Podrobnější informace podá každý ředitel základní či mateřské školy.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy