Ředitelské volno

Nařízení ředitele školy č. 1/2023

O udělení ředitelského volna pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ a MŠ Krupka Teplická 400

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 

ředitelské volno pro žáky 1. a 2.stupně základní školy v ZŠ a MŠ Krupka, Teplická 400

 

a to na den 15.5.2023

 

Článek 1

Odůvodnění

  • Z organizačních důvodů.

Článek 2

Zabezpečení

  • Všichni zaměstnanci školy vyučující na 1. a 2.stupni budou provádět celodenní školení.
  • Školní družiny i školní jídelna pro celou základní školu nebudou v provozu.
  • Bude zajištěný pedagogický pracovník, který zabezpečí dozor pro děti, které nebudou mít zabezpečeno domácí hlídání a to v čase 8,00 až 12,00 hodin. Zájem o tuto službu je potřeba nahlásit nejpozději do středy 11.5.2023 do 12,00 hodin třídnímu učiteli.

 

Článek 3

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4.5.2023.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Mgr.Tomáš Liška, MBA

                                                                                                                     ředitel  školy