Šance 2018

AKCE „ŠANCE  2018“

 

V listopadu letošního školního roku se vycházející žáci 8. a 9.ročníků zúčastnili v rámci hodiny Volby povolání akce jménem Šance, která se konala v Teplicích v Kulturním domě. Celá akce trvala dva dny, kdy ji mohli navštívit nejen žáci, ale i jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že rodiče spolu se svými dětmi tuto akci moc nenavštěvují, zajišťuje škola její návštěvu v rámci výuky. Proto vycházející žáci spolu s výchovnou poradkyní navštívili tuto akci. V prostorách  Kulturního domu v Teplicích prezentovaly své školy mnohé střední školy a odborná učiliště nejen Teplického, ale i Ústeckého okresu. Každá škola zde za přítomnosti nejen vyučujících, ale i právě studujících studentů, prezentovala obory, které se na jejich škole dají vystudovat. Současní vycházející žáci tedy zde mohli pokládat své dotazy nejen pedagogům, ale i studentům, kteří jim ochotně předávali své zkušenosti. Pro toho, kdo měl zájem a chtěl se něco dozvědět, byla akce smysluplná a mohl využít i Dny otevřených dveří, které se na jednotlivých školách konaly. A právě v těchto dnech žáci navštěvovali školy, o které měli zájem a mohli se tak v praxi seznámit s konkrétní vybranou školou. Jen škoda, že jen málo rodičů má zájem se na tuto akci vydat se svými dětmi, i když byla pro ně prezentace připravena i na volnou neděli. Budeme proto doufat, že se  příštím roce jejich zájem o něco zvýší.

 

VŽDYŤ  KAŽDÝ JE STRŮJCEM NEJEN SVÉHO ŠTĚSTÍ, ALE I SVÝCH DĚTÍ.

 

Mgr. Monika Nodžáková