Seznam přijatých do 1.ročníku

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: zskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:         14.5.2022

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2022/2023

 

01 2022 02 2022 03 2022 04 2022 05 2022 06 2022
07 2022 08 2022 09 2022 10 2022 12 2022 14 2022
15 2022 16 2022 17 2022 19 2022 21 2022 22 2022
23 2022 26 2022 27 2022 11 2022 24 2022 28 2022
29 2022

 

 

 

V Krupce, 4.5.2022

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel školy