favicon_zskrupka

Seznam přijatých do 1. ročníku

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: zskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:         13.5.2020

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2020/2021

 

012020 022020 032020 052020 062020 072020
082020 092020 102020 122020 132020 142020
152020 162020 172020 192020 202020 212020
222020 232020 242020 252020 262020 272020
282020 292020 302020 312020 322020 332020
342020 352020 362020 372020 392020  
           
           
           

 

 

 

V Krupce, 13.5.2020

 

 

Mgr. Tomáš Liška, v.r.

ředitel školy