SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení. Podle Školského zákona č. 472/2011 Sb., v platném znění, rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno tímto způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do hlavní budovy školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy
  • a na webových stránkách školy: zskrupka.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:         17.5.2024

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍHO ROČNÍKU

pro školní rok 2024/2025

 

022024 032024 042024 052024 062024 082024
092024 112024 122024 132024 142024 152024
162024 172024 182024 192024 202024 212024
222024 232024 242024 252024 262024 272024
282024 292024 302024 312024 322024 332024
           
           
           
           

 

 

 

V Krupce, 13.5.2024

 

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA

ředitel školy