Školní stravování od 19.10.2020

Dobrý den všem,

​vzhledem k počtům přihlášených strávníků můžou žáci 1. a 2.stupně od 19.10.2020 po dobu distanční výuky fyzicky odebírat oběd a na místě sníst za těchto podmínek:

  • nejpozději pracovní den předem oběd nahlásíte u vedoucí stravování na telefonním čísle 417 862 352 nebo 724 056 817 vždy v čase 8,00 – 14,00
  • přihlášení na obědy po celou dobu distanční výuky
  • oběd pouze ve všední dny v daných časech při dodržení hygienických pravidel (roušky, mytí rukou, rozestupy – ke stolům sedat podle pokynů dozoru):
    • Žáci 1.stupně 12,00 – 12,30
    • Žáci 2.stupně 13,30 – 14,00
    • Paní zástupně zajistí dozory

Děkuji za pochopení součinnost. ​Tomáš Liška