Slavnostní předání Slabikářů

Uplynuly necelé tři měsíce od doby, kdy prvňáčkové zasedli do školních lavic a plni očekávání a chuti se pustili do učení. Postupně si osvojují základy psaní, počítání, ale i čtení. Nyní již ovládají čtení písmenek a slabik a je čas posunout se dál.

Na slavnostní den si žáci obou prvních ročníků základní školy v Krupce na Teplické ulici připravili krátké pásmo, během kterého předvedli, co všechno už se naučili, a že jsou připraveni na další rozvoj svých čtenářských dovedností. Vrcholem programu bylo předání Slabikářů, které je, za pomoci obětavých třídních učitelek, povedou směrem ke zvládnutí tak složitého a zároveň krásného umu, kterým je plynulé čtení.

V očích žáků radost, chuť a očekávání. To jsou odměny pro třídní učitelky za jejich vynaložené úsilí a energii, kterou svým svěřencům věnují.

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy