Společně chráníme přírodu

 Bylo krásné podzimní odpoledne. Vydali jsme se s dětmi do parku, abychom nasbírali krásné podzimní listí, pozorovali změnu přírody a také si užili krásného podzimního počasí.

 Nemohli jsme si s dětmi nevšimnout odpadků, které lidé odhazují do přírody, která nás obklopuje a kterou bychom měli ochraňovat. Děti učíme, že bychom se měli vůči svému okolí chovat zodpovědně. Děti iniciativně začaly sbírat odpadky. Během chvíle jich byla spousta.

Společně s dětmi věříme, že lidé pochopí důležitost ochrany přírody a své nezodpovědné chování změní.

Vychovatelky ŠD Na Hamrech Zuzka a Bára