Strategický plán města Krupka

Vážení rodiče,

město Krupka nás požádalo o spolupráci se zapojením veřejnosti do procesu zpracování nového

„Strategického plánu rozvoje města Krupka“ na období 2025 až 2030, jehož cílem je navrhnout opatření ke zlepšení života ve městě.

Budeme moc rádi, pokud se zapojíte a nejpozději do 21. dubna vyplníte krátký dotazník: https://www.survio.com/survey/d/Y1R2R3H0K6A9M7F3U

Dotazníky v tištěné podobě jsou k dostání na vnitřní dvoustraně dubnové Radnice,

v Infocentru na městském úřadě a v Infocentru Hornické krajiny Krupka (Husitská ulice) a také v městské knihovně (na Mariánském náměstí, Na Hamrech a v Soběchlebech).

 Strategický plán rozvoje města Krupky je zásadní dokument,

od kterého by se mělo odvíjet směřování města v následujících letech a jehož součástí budou témata jako bezpečnost,

digitalizace, vzdělávání, sociální a zdravotní služby, cestovní ruch, podnikání a inovace, veřejný prostor, památky, sportoviště,

školské budovy, bytový fond, odpadové hospodářství či energetika.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy