Testování 22.11. a 29.11.2021

Dobrý den všem,

ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 2584427_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám
  •  Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží,  že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního

pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  dítě  nebo  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě(ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole

nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit

ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

o Výjimky z povinnosti jsou s tejné jako v září ( např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

 

Testování je zacíleno na žáky základních škol, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali covid-19v posledních 180dnech.

 Žáci se samootestují za přítomnosti pedagogického pracovníka první vyučovací hodinu dle rozvrhu a v rozestupu 1,5 metru od sebe. Výsledky testování zapíšou do připravené tabulky a předají paní asistentce Hanzalíkové k centrálnímu zápisu do evidence. Později příchozí se dotestují obdobným způsobem.

V případě pozitivního záchytu, odvede paní asistentka Kalfeřtová ( Thielová ) do izolační místnosti ( všichni nasazené respirátory) a zavolá zákonného zástupce k vyzvednutí žáka ( vyplní a nechá mu podepsat předávací protokol – k vyzvednutí u paní asistentky Hanzalíkové ). Dále pak dle rozhodnutí KHS.

Doložit výsledek testu se týká také zaměstnanců škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci), kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních 180dnech. Pro zaměstnance nicméně nejsou určeny centrálně rozvážené testy.

Zaměstnanci, kteří jsou takto povinni, v tyto dny doloží výsledek z certifikované laboratoře nebo si provedou po příchodu do práce samotest ( pořídí si ho na vlastní náklady) a testovací kazetu nebo výsledek z laboratoře fyzicky přinesou ukázat ( v ZŠ a ŠD Teplická paní zástupkyni Labajové; MŠ Hamry paní zástupkyni Helebrantové nebo jí pověřené osobě; na ZŠ a ŠD Hamry paní Bergerové ) a poté vyhodí do připravené nádoby. Pověřené osoby zapíšou výsledky do tabulky a předají paní asistentce Hanzalíkové k centrálnímu zápisu do evidence – ta je vykáže v systému jako JINÉ. Výsledky z laboratoře předá od všech paní asistentka Hanzalíková řediteli školy k archivaci.

Testování není bariérové, proto se zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).

Děkuji za pochopení a součinnost.

S přáním hezkého dne

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy