Vánoční akademie a UNICEF

Poslední adventní neděli se na zahradě ZŠ Krupka Teplická konala každoroční Vánoční akademie její školní družiny. Žáci všech čtyř oddělení si připravili a během podzimu secvičili svá krátká vystoupení. Vrcholem byla lehce upravená hra na motivy červené karkulky, ve které se občas velmi vtipně objevili i jiné pohádkové postavy. Děti byli opět úžasné a jejich výkony obdivuhodné, a tak více jak stovka přihlížejících rodičů, sourozenců, příbuzných nebo známých měla důvod k úsměvu a zaslouženému potlesku, kterým malé aktéry po vydařené scénce odměnili. Na konci celého programu pak všichni účinkující obdrželi dlouhotrvající aplaus a odměnou jim bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na www.zskrupka.cz.

Součástí letošní akademie byl stánek s občerstvením, kde se každý příchozí mohl zahřát horkým čajem nebo kávou a ochutnat domácí cukroví. Žáci všech oddělení školní družiny i základní školy usilovně pracovali na drobných výrobcích, které vystavili ve dvou dalších stáncích. Diváci se mohli obdivovat jejich šikovnosti a zakoupit si výtvor, který se jim líbil. Výtěžek pak vložili do pokladničky UNICEF, kterou bedlivě střežili zástupci žákovského parlamentu naší školy. Právě oni na svém dalším zasedání rozhodnou, na který projekt UNICEF budou finance vloženy.

  1. ledna přijede koordinátor benefičních akcí pro ČR představit smysl a poslání UNICEF žákům naší školy a při této příležitosti kasu odpečetíme, spočítáme vložené peníze a slavnostně je předáme. Do té doby je pokladna umístěna u ředitele školy a každý kdo by chtěl ještě přispět finančním darem na pomoc potřeným v rámci projektu UNICEF, je v pracovních dnech od 8 do 14 hodin vítán.

Přeji všem do nového roku hodně zdraví, osobní pohody a každý den dobrý.

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školy