Vánoční sbírka pro Fousek

Máme obrovskou radost. Ptáte se proč? Vánoční sbírka pro kočičáky z místního  útulku Fousek byla úspěšná a my jsme rádi, že jsme mohli, alespoň takto, vyjádřit tomuto útulku podporu, kterou si opravdu zaslouží.

Těší nás, že se v této době najdou lidé, kterým není lhostejný život kočičáků, kteří jsou skutečně odkázáni jen na tu naši lidskou pomoc.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli a těm, kteří to třeba  z nějakého důvodu nestihli, kočičáci vzkazují, že jim můžete klidně něco dobrého přinést přímo do útulku, který najdete v Husitské ulici.

 

9.A  a Mgr. Lenka Glogarová