Velikonoční stezka

Pro děti z družiny jsme si připravili „hledání pokladu“ spojené se soutěží, zábavným luštěním a pobytem venku. Po školní zahradě jsme jim rozmístili úkoly, které bylo nutné najít, splnit a dozvědět se tak jednotlivá písmenka do tajenky, kterou všechny děti bravurně vyluštily 😊 Někdy musely přemýšlet nad tím, jak vlastně kreslí vodu a někdy stačilo najít pavoučkovi cestu k jeho pavučině. Díky tomu jsme si zopakovali všechny velikonoční dny od Květné neděle až po Velikonoční pondělí – proč se tak jmenují, co se k nim váže apod. Poté děti dostaly ještě jednu malou hádanku, která je měla přivést přímo k pokladu… A co tím pokladem bylo? A jak se jim to vše líbilo? …věříme, že to vám vyprávěly po příchodu z družiny 😊

Podívejte se na fotky pořízené při jejich aktivitách (ve fotogalerii)

Vychovatelky z družiny (Kobylky a Konvalinky)