VIZE A MISE školy

Milí rodiče a přátelé školy,

vy, kteří nás pravidelně sledujete, víte, že se jako škola snažíme být stále lepší a lepší. Pořádáme spoustu akcí, zapojujeme se do soutěží a projektů, stále se u nás něco děje. A pokud se chceme zlepšovat i nadále, musíme vědět, v čem konkrétně je to nejvíce potřeba. Proto jsme se na to vrhli systematicky. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu Strategické řízení  a plánování ve školách a územích. Vedení školy absolvovalo celoroční vzdělávací program týkající se kvalitního řízení školy.  A hlavně – začátkem minulého školního roku jsme provedli hloubkovou analýzu s celým pedagogickým sborem, abychom si stanovili, v čem jsme dobří, na čem musíme ještě zapracovat a na co se zejména soustředit. A tak vznikl dokument Strategický plán školy. Také jsme se s kolegy zamýšleli nad tím, co je konkrétním smyslem nebo posláním naší školy (mise) a jako bychom si to přáli do budoucna (vize). A tak jsme si společně vizi a misi vytvořili.

Mise

Jdeme společnou cestou ke vzdělání, zdraví, spokojenosti.
Vize

V naší škole jsou žáci i zaměstnanci spokojení.
Každý žák má možnost dosáhnout v některé oblasti pocitu úspěšnosti a radosti.
Spolužák je kamarád.
Podporujeme otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání.
Ve vzdělávání žáků klademe důraz na uplatnění pro život.
Podporujeme sportovní aktivity a vedeme žáky k péči o své zdraví.
Vychováváme prací a vedeme žáky k práci.
Zapojujeme rodiče do činnosti školy, spolupracujeme s organizacemi a firmami v regionu.

 

Nejde o nic převratného, jen chceme, aby všichni věděli, jaké jsou priority naší školy a co od nás mohou očekávat.

Bližší informace o projektu či našem Strategickém plánu vám v případě zájmu rádi poskytnou učitelé při třídních schůzkách.

Těšíme se na setkání s vámi.