Volby do školské rady

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2022 -2025 z řad zákonných zástupců žáků ZŠ.

 

Podrobnosti naleznete zde vyhlášení voleb nebo u vchodu do školy a přihlášku ke kandidatuře zde přihláška kandidáta z řad zákonných zástupců

 

Děkuji a těším se na spolupráci.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy