Vycházka po okolí

Bylo pondělí 29. 5. a všichni jsme byli natěšení na krásnou vycházku po krupském okolí. Počasí nám opravdu přálo. V batohu jsme měli spoustu dobrot na posilněnou a nohy připravené na náročný výšlap. Protože jsme nemohli dosáhnout vytyčeného cíle, zvolili jsme, plán B. Vydali jsme se, Husitskou ulicí směrem k Růžovému hrádku, odkud jsme pokračovali po zelené turistické značce k pile Vrchoslav. Po prudkém stoupání kamenitým úvozem jsme potřebovali doplnit tekutiny a načerpat energii. Rozbalili jsme poklady, dobroty, které nám připravili rodiče a občerstvili se. Chvíli jsme rozjímali, prohlédli si okolí a zjišťovali, jakým způsobem nám kůrovci zdevastovali okolní lesy. Bylo na čase pokračovat v cestě. Děti nasadily batůžky a vzhůru za dobrodružstvím. Po krátkém pochodu jsme se zastavili u menších rybníků, kde děti obdivovaly jejich průzračnou vodu. Byli jsme téměř hypnotizováni magickou hladinou. Měli jsme velké nutkání se osvěžit, smočit jen pár prstíků, avšak odolali jsme. Alespoň jsme zkoušeli pomocí klacků zjistit hloubku v rybníce. Cíl stále nebyl na dohled, museli jsme pokračovat dál. „A je zde další stoupání“. Slunce hřálo a my našli úkryt pod korunami stromů. Les nádherně voněl, kolem ani živáčka, jen všude přítomná zeleň. Náhle nám cestu protnul Přítkovský potok. To jste měli vidět ty rozzářené oči Vašich dětí. Bylo jasné, že zde bude další čas na odpočinek. Děti zkoumaly meandry, čistily hladinu vody a skotačily. Bylo moc pěkné sledovat jejich radost. Tato vycházka se zároveň stala expedicí mladých ekologů, kteří se snažili vyčistit les od nahromaděných odpadků. Neváhali své batůžky zaplnit posbíraným odpadem všeho druhu. Děkuji všem za vydařený výlet, za jejich statečnost při ošetřování drobných oděrek, rodičům za bezvadnou spolupráci a své milé kolegyni za pomoc při realizaci tohoto výletu.

ŠD Teplická oddělení Kobylek a Konvalinek

fotografie z výletu najdete ve fotogalerii