Výkon veřejné správy

Výkon veřejné správy bude od 16.3.2020 do odvolání zabezpečený v pondělí a středu vždy v čase 8,00 – 11,00 hodin v hlavní budově školy.