Žáci 8.třídy a jejich pokroky v Německém jazyce

Žáci 8. třídy se začali od září učit 2. cizí jazyk, na naší škole je to jazyk německý. Zpočátku je provázely obrovské problémy, protože se jim do nového jazyka pletl navíc i jazyk anglický.  Mnozí si již  zvykají a pokračují velice dobrými kroky k zvládnutí tohoto těžkého jazyka.

Během těchto dvou měsíců se žáci seznámili se psaním, výslovností a dalšími základními věcmi, bez kterých se  nadále neobejdou. Zvládnou již číslovky, vyjmenovat dny v týdnu, barvy, abecedu, představit se, říci, kde bydlí, kolik jim je let, svoji oblíbenou barvu a mnoho dalšího.

Na závěr 1. lekce byl připraven Projekt ICH (Projekt Já), který shrnul všechny poznatky.

Mgr. Lenka Glogarová