Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k aktuální situaci bude letos první školní den, na který se už všichni velmi těšíme, vypadat trochu jinak než v předchozích letech. Stejné zůstává to, že 1. září se sejdou třídy se svými třídními učiteli jen krátce, na jednu vyučovací hodinu. Pro prvňáčky je samozřejmě připraveno slavnostní přivítání a pro jejich rodiče bude umožněný vstup pouze v roušce.

 

Jak tedy bude zahájení školního roku 1. září probíhat:

  • Prvňáčci a jejich rodiče vstoupí do budovy do druhého patra vpravo do tříd s označením 1.A. Rodiče musím mít v budově školy nasazenou rouškou.
  • Žáci bývalé 5.A ročníku mají třídu v hlavní budově ZŠ na Teplické ulici v přízemí vpravo pod označením 6.A
  • Žáci bývalé 5.C ročníku mají třídu v hlavní budově ZŠ na Teplické ulici v přízemí vlevo pod označením 6.B
  • Ostatní žáci (kromě prvňáčků)přicházejí postupně v době od 7.30 do 7.50, nezdržují se v prostoru před školou a jdou rovnou do svých tříd, bez přezouvání. Noví žáci se ohlásí zástupkyni ředitele, ta je doprovodí do tříd. Rodičům do školy nebude vstup umožněný (pouze u doprovázejících prvonástupů a s nasazením roušky).
  • Školní družina bude 1.září probíhat v čase 6,00 – 8,00 a 8,45 – 15,30. V ostatní dny 6,00 – 8,00 a 11,30 – 15,30. Obědy dle rozpisů pro každý den dle rozvrhů. Žáci budou informováni o příslušných časech, které jsme museli upravit vzhledem k opatření MŠMT.

 Výuka v dalších dnech prvního týdne (2. až 4. září):

  • Zatím se nebude vyučovat podle rozvrhu, proběhne vrácení a vydávání učebnic, prostor bude také pro adaptaci žáků na školní prostředí, které je třeba vzhledem k mimořádnému průběhu 2. pololetí minulého roku třeba věnovat zvýšenou pozornost. Výuka dle rozvrhu začne v pondělí 7. září.

Těšíme se na klidný a pohodový rok 🙂 Tomáš Liška