Zahradní slavnost

V pondělí jsme v prostorách naší MŠ Pastelka pořádali setkání s rodiči našich budoucích prvňáčků. Tématem byly informace související s nástupem k základnímu vzdělávání. V úvodu pohovořili třídní učitelky budoucích prvních tříd, následně hlavní vychovatelka za naší školní družinu a posléze vedoucí stravování za školní jídelnu. Děti si zatím hráli na zahradě školky pod dozorem učitelek a pana ředitele s paní zástupkyní, kteří chystali pro všechny zúčastněné pohoštění. Po skončení teoretické části se rodiče přesunuli na zahradu a všechny přítomné přivítal pan ředitel u rozpáleného grilu. Pak už začal sázet pochutiny, grilovat a neformálně si povídat s rodiči nebo jejich dětmi. Postupně pak s paní zástupkyní rozdávali dobroty každému podle přání a chuti, až se vše snědlo. Panovala krásná pohodová atmosféra a opouštějící svět mateřské školy se tímto propojil s novým světem základní školy. Foto https://eu.zonerama.com/ZSKrupka/Album/11591937

Těšíme se na vás milí prvňáčkové.

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy