Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, milí předškoláci,

 

srdečně vás zveme ke slavnostnímu zápisu do 1. ročníku naší krásné školy.

Proč vzdělávat děti na naší škole?

 • Jsme základní školou úplnou – s 1. i 2. stupněm, ŠD a školní jídelnou, ideálním počtem žáků (cca 300 žáků – tj. minimální anonymitou), součástí školy je i mateřská škola.
 • Jsme školou RODINNÉHO TYPU
 • Máme oddělený první stupeň plaveckých tříd v samostatné budově v blízkosti bazénu s vlastními odděleními školní družiny. V hlavní budově školy jsou atletické třídy.
 • Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy od třetího ročníku. Trenéry jsou aktivní sportovci s výraznou sportovní minulostí.
 • Školní družina hlavní budovy je spolu s jídelnou v samostatné budově v zahradě školy a je propojena zastřešeným průchodem.
 • Podporujeme výuku cizích jazyků
  • Můžete se těšit na výuku anglického jazyka již od první třídy a to formou hry v prvních dvou ročnících 🙂
  • Žáci druhého stupně v rámci projektu Erasmus+ studují v zahraničí
 • Jsme školou podporující mimoškolní činnost – nabízíme široké spektrum kroužků.
 • V každé z budov jsou moderně vybavené počítačové učebny.
 • Na každé ze školních zahrad jsou nové dřevěné prolézačky a zahradní nábytek.
 • Do výuky aktivně zapojujeme prvky projektového vyučování.
 • Školní družiny pořádají pro děti značné množství mimoškolních akcí.

O všech našich aktivitách se můžete dlouhodobě přesvědčit na našich webových stránkách https://www.zskrupka.cz/

Těšíme se na vás 🙂

 

Mgr. Tomáš Liška, MBA – ředitel školy