Zdravá škola

Sportovní zaměření naší školy přináší své ovoce. I když čtu, jak okolní školy klátí chřipka, my jedeme dál se vztyčenou hlavou. Nemocnost žáků na pouhých 7 % celkového počtu. Prevence je vždy lepší.  Všem přeji pevné zdraví 🙂 Tomáš Liška, ředitel školy.