Zdravověda to je věda

Poslední dny je nám počasí nakloněno a dovoluje nám provozovat oblíbené sporty. Děti již po zimě oprášily kola, koloběžky nebo brusle a s největší pravděpodobností se setkaly s prvními kolizemi. Aby se jim zmíněné situace nestaly osudné, zaměřili jsme se při činnostech na první pomoc a návodné modelové situace s dopravní tématikou. Děti se velmi dobře popasovaly se skupinovou prací. Při vyplňování pracovního listu se měli co nejrychleji rozhodnout, kterou ze záchranných složek přivolají v dané situaci. Odměnou pro nás bylo pohrát si s obvazovým materiálem a vyzkoušet si jednoduché obvazové techniky.

Hezký den přeje družinka Hamry