Zimní tvořivá dílnička ŠD Hamry

Zimní tvořivá dílnička ve školní družince se měla nést v duchu spolupráce rodičů a jejich dětí, při výrobě zimních dekorací, které si pro ně připravila pí. vychova-telka. Velkým překvapením však bylo, když se v družince objevili místo rodičů prarodiče jedněch sourozenců a to sice jako jediní. Se svými vnoučaty vyráběli celé dvě hodiny, s pí. vychovatelkou si u toho popovídali a nakonec jsme se  všichni rozloučili s tím, že pokud by byla další jarní dílnička, rádi by přišli i s rodiči.

Tímto jim nesmírně děkuji a věřím, že na jarní dílničce nebudou chybět a sejdeme se s ostatními rodiči ve větší míře.

 

                                                                 Vychovatelka Hanáková L.